top of page

اطلاعات درباره واکسن کووید-19

LAST UPDATED: DECEMBER 29, 2021

 چیست

what
why

چگونه

how
where

کجا

کجا می​توانم واکسن کووید-19 خود را دریافت کنم؟

مکان​های زیادی برای واکسیناسیون در سراسر انتاریو وجود دارد. اینها عبارتست از داروخانه​ها، مطب پزشک، بیمارستان​ها و کلینیک​های

موقتی. اگر در پیدا کردن یک کلینیک واکسیناسیون مناسب با نیازهای خود به پشتیبانی نیاز دارید، برای ما به آدرس

ایمیل ارسال کنید.outreach@missinformed.ca

نزدیک​ترین کلینیک واکسن به خود را پیدا کنید و واکسن بزنید.

از طریق لینک زیر وقت ملاقات خود را رزرو کنید

 

bottom of page