INFORMACJE 
O SZCZEPIONCE PRZECIW COVID-19 

LAST UPDATED: SEPT 5, 2021

 

WHAT

CO TO JEST COVID-19?


COVID-19 to skrót od nazwy choroby koronawirusowej, zidentyfikowanej po raz pierwszy w 2019 r. COVID-19 jest wywoływany przez wirusa SARS-CoV-2.
CO oznaczają warianty COVID-19?


W przypadku kontaktu z wirusem, wnika on do organizmu i replikuje się, tworząc coraz więcej kopii. Mutacja występuje, gdy wirus popełnia błąd przy replikowaniu się. Jeśli wystąpi wystarczająco dużo mutacji i będą się one powielać, dojdzie do powstania szczepu wariantowego wirusa. „Wariant niepokojący” to wersja wirusa, która jest zazwyczaj bardziej zakaźna i śmiertelna. Według stanu na lipiec 2021 r. istnieją cztery niepokojące warianty COVID-19. Najbardziej niepokojącym wariantem w Ontario jest wariant delta.
CO to jest szczepionka przeciw COVID-19?


Szczepionka przeciw COVID-19 jest zastrzykiem, który uczy organizm, jak bronić się przed wirusem. Szczepionki zatwierdzone przez Health Canada są bezpieczne i skuteczne. Do wytworzenia odporności szczepionki te wykorzystują mRNA lub niereplikujący się wektor wirusowy. Poprzez szczepionki do organizmu nie jest wprowadzany żywy wirus. Nie można zarazić się od szczepionek przeciw COVID-19.

A visual illustration of what mRNA is from Virus to Spike Protein to mRNA to the mRNA encapsulated by the vesicle to create the vaccine.
JAKIE szczepionki przeciw COVID-19 są dostępne?


W Kanadzie zatwierdzono do stosowania dwie szczepionki mRNA i dwie szczepionki zawierające niereplikujący się wektor wirusowy (NRVV):

 • Pfizer: 2 dawki (mRNA)
 • Moderna: 2 dawki (mRNA)
 • AstraZeneca: 2 dawki (nRVV)
 • Johnson & Johnson: 1 dawka (NRVV)
JAKA szczepionka przeciw COVID-19 jest dla mnie najlepsza?


Wszystkie szczepionki zatwierdzone przez Health Canada są bezpieczne i skuteczne. Najlepszą szczepionką jest ta, która jest dostępna w danym momencie! Wszelkie wątpliwości dotyczące szczepionek należy omówić ze swoim świadczeniodawcą usług opieki zdrowotnej.
Można bezpiecznie mieszać różne marki szczepionek zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowia publicznego. Osoby, które otrzymały szczepionką mRNA (Pfizer lub Moderna) jako pierwszą dawkę, mogą otrzymać jedną z tych szczepionek jako drugą dawkę. Osoby, które otrzymały AstraZeneca jako pierwszą dawkę, mogą otrzymać szczepionkę mRNA jako drugą dawkę lub mogą otrzymać drugą dawkę AstraZeneca.
CZEGO należy się spodziewać w trakcie szczepienia szczepionką przeciw COVID-19?


Doświadczenia zależą od punktu, w którym odbywa się szczepienie. Poniżej przedstawiamy, czego można oczekiwać, udając się na umówioną wizytę:

 • Przybycie na miejsce i zgłoszenie się do wolontariusza
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania przesiewowe dotyczące COVID-19 i przekazanie karty ubezpieczenia zdrowotnego*.
 • Zaszczepienie przez wykwalifikowanego pracownika opieki zdrowotnej
 • Odczekanie 15 minut po szczepieniu, aby upewnić się, czy osoba zaszczepiona czuje się dobrze
 • Powrót do domu z kartką, na której zaznaczono, że została przyjęta dawka i jakich skutków ubocznych można się spodziewać.

Osoby, które boją się igły, potrzebują usług tłumaczeniowych lub innej pomocy powinny zadzwonić z wyprzedzeniem, aby ustalić szczegóły swojej wizyty. Osoby, które wcześniej w czasie szczepień mdlały, miały zawroty głowy lub reakcje alergiczne na igły, nie kwalifikują się do opcji szczepień typu drive-through i powinny udać się do przychodni, szpitala, apteki lub tymczasowego punktu szczepień.

*Osoby nieposiadające karty ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać z usług w określonych przychodniach. Zazwyczaj takie przychodnie wymagają okazania jednego dokumentu tożsamości. Do zaszczepienia się w Ontario nie jest wymagana karta ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby potrzebujące pomocy w znalezieniu przychodni wykonującej szczepienia, która odpowiada ich potrzebom, powinny wysłać do nas wiadomość e-mail na adres outreach@missinformed.ca.
JAKIE są działania niepożądane szczepionki przeciw COVID-19?


Częste działania niepożądane szczepionki mogą obejmować:

 • Ból całego ciała
 • Zaczerwienienie i obrzęk wokół miejsca wstrzyknięcia
 • Zmęczenie
 • Ból głowy
 • Ból mięśni
 • Dreszcze
 • Gorączka i nudności
Działania niepożądane odczuwane po drugiej dawce mogą być bardziej nasilone niż po pierwszej dawce. Takie działania niepożądane są częste i tymczasowe. Mogą również nie wystąpić żadne działania niepożądane.
Mogą wystąpić poważne działania niepożądane, chociaż bardzo rzadko, w tym zakrzepy krwi, zapalenie mięśnia sercowego, zespół przesiąkania włośniczek, zespół Guillaina-Barrego lub reakcje alergiczne. Z danych na dzień 5 lipca wynika, że u 99,9% zaszczepionych osób nie wystąpiły żadne z tych poważnych działań niepożądanych. Działania niepożądane szczepionek są zawsze monitorowane. W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy zadzwonić pod numer 911 lub udać się do najbliższego szpitala.
A diagram of the human body and the common side effects associated with the COVID-19 vaccines.

WHY


How


CO

 

WHAT

What is COVID-19?


COVID-19 stands for the coronavirus disease, first identified in 2019. COVID-19 is caused by the virus SARS-CoV-2.
What are the COVID-19 variants?


If you are exposed to a virus, it will enter your body and replicate itself, creating more and more copies. A mutation occurs when a virus makes a mistake when replicating. If enough mutations occur and are repeated, it will become a variant strain. A 'variant of concern' is a version of the virus that is typically more infectious and deadly. As of July 2021, there are four COVID-19 variants of concern. The most concerning one in Ontario is the delta variant.
What is the COVID-19 vaccine?


The COVID-19 vaccine is an injection that teaches your body to defend itself from the virus. The vaccines approved by Health Canada are safe and effective. The vaccines rely on mRNA or a non-replicating viral vector to achieve immunity. These vaccines do not inject you with the live virus. You cannot get COVID-19 from the COVID-19 vaccines. A visual illustration of what mRNA is from Virus to Spike Protein to mRNA to the mRNA encapsulated by the vesicle to create the vaccine.
What COVID-19 vaccines are available?


There are two mRNA vaccines and two non-replicating viral vector (NRVV) vaccines approved for use in Canada:

 • Pfizer: 2 doses (mRNA)
 • Moderna: 2 doses (mRNA)
 • AstraZeneca: 2 doses (NRVV)
 • Johnson & Johnson: 1 dose (NRVV)
What is the best COVID-19 vaccine for me to get?


The vaccines approved by Health Canada are all safe and effective. The best vaccination you can get is the first vaccine available to you! If you have concerns about the vaccines, talk to your health care provider. It is safe to mix vaccine brands as recommended by public health guidelines. If you receive an mRNA vaccine (Pfizer or Moderna) as your first dose, you can receive either of the mRNA vaccines as your second dose. If you received AstraZeneca as your first dose, you can receive an mRNA vaccine as your second dose or another dose of AstraZeneca.
What can I expect when I go to get my COVID-19 vaccine?


Experiences can differ across vaccine clinics. Below is what you may expect if you are going to a scheduled appointment:

 1. Arriving and checking in with a volunteer
 2. Answering COVID-19-specific screening questions, and providing your health card*
 3. Sitting down with a qualified healthcare worker to receive your vaccine
 4. Waiting for 15 minutes after your vaccination to ensure you feel okay
 5. Going home with a sheet that indicates you have received your dose and what side effects you could expect.
If you have a fear of needles, require translation services or need any other help, call ahead to make those arrangements. If you have a history of fainting, dizziness or allergic reactions to needles, you are not eligible for drive-through vaccination options and should attend a clinic, hospital, pharmacy or pop-up.

*If you do not have a health card, there are clinics available to serve your needs. Typically, these clinics require one piece of ID. You do not need to have a health card to get vaccinated in Ontario. If you need support in finding a vaccination clinic that fits your needs, send us an email at outreach@missinformed.ca .
What are the side effects of the COVID-19 vaccine?


Common side effects from the vaccine may include:

 • Body Pain
 • Redness and swelling around the site of injection
 • Tiredness
 • Headache
 • Muscle pain
 • Chills
 • Fever and nausea
Side effects after your second dose can be more severe than those from your first dose. These side effects are common and temporary. Having no side effects is also normal. Although very rare, severe side effects, including blood clots, heart inflammation, capillary leak syndrome, Guillain Barre Syndrome, or allergic reactions may occur. As of July 5th, 99.9% of vaccinated people have not had any of these severe side effects. Side effects to vaccines are always monitored. If you do develop any severe side effects, call 911 or go to your nearest hospital.

A diagram of the human body and the common side effects associated with the COVID-19 vaccines.

WHY

DLACZEGO warto się zaszczepić przeciw COVID-19?


Po zaszczepieniu prawdopodobieństwo zachorowania na COVID-19 jest znacznie mniejsze. Nawet w przypadku zarażenia prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych działań niepożądanych, konieczności hospitalizacji lub śmierci z powodu wirusa jest mniejsze. Nawet osoby, które przechorowały COVID-19 powinny się zaszczepić, ponieważ zapewnia to znaczne wzmocnienie ochrony. Należy się zaszczepić, aby zapobiec replikacji wirusa i mutacji do wariantów, które mogą stać się oporne na obecne szczepionki. Wirus może mutować tylko w organizmach osób zakażonych. Jeśli będziemy w pełni zaszczepieni, wirus nie będzie miał możliwości mutowania i tworzenie kolejnych wariantów. Najlepszą ochroną przed wirusem powodującym COVID-19 jest zaszczepienie się.
DLACZEGO należy przyjąć drugą dawkę?


Osoby, które jako pierwszą dawkę otrzymały szczepionkę firmy Pfizer, Moderna lub AstraZeneca, do pełnego zaszczepienia potrzebują drugiej dawki. Pełne zaszczepienie zapewnia najlepszą ochronę przed COVID-19. Dwa tygodnie po przyjęciu pierwszej dawki osiąga się częściową ochronę, jednak dopiero druga dawka zapewni bardziej skuteczną, długotrwałą ochronę przed wszystkimi istniejącymi wariantami.
DLACZEGO odporność zbiorowiskowa jest ważna?


Odporność zbiorowiskowa występuje, gdy większość osób jest odporna na określoną chorobę, co zmniejsza prawdopodobieństwo jej rozprzestrzeniania się. Odporność zbiorowiskowa pomaga chronić przed zarażeniem się wirusem osoby, które nie mogą się zaszczepić, na przykład noworodki. Szczepienia mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia odporności zbiorowiskowej. Odra, świnka, polio i ospa wietrzna to choroby zakaźne, które kiedyś występowały bardzo często. Dzięki szczepionkom osiągnęliśmy odporność zbiorowiskową na każdą z tych chorób zakaźnych. Obecnie choroby te są bardzo rzadkie w krajach o wysokim wskaźniku szczepień. Aby osiągnąć odporność zbiorowiskową na COVID-19 powinna się zaszczepić każda osoba, która może to zrobić. Im szybciej zostaniemy w pełni zaszczepieni, tym szybciej wrócimy do normalnego życia.

How


 

WHAT

What is COVID-19?


COVID-19 stands for the coronavirus disease, first identified in 2019. COVID-19 is caused by the virus SARS-CoV-2.
What are the COVID-19 variants?


If you are exposed to a virus, it will enter your body and replicate itself, creating more and more copies. A mutation occurs when a virus makes a mistake when replicating. If enough mutations occur and are repeated, it will become a variant strain. A 'variant of concern' is a version of the virus that is typically more infectious and deadly. As of July 2021, there are four COVID-19 variants of concern. The most concerning one in Ontario is the delta variant.
What is the COVID-19 vaccine?


The COVID-19 vaccine is an injection that teaches your body to defend itself from the virus. The vaccines approved by Health Canada are safe and effective. The vaccines rely on mRNA or a non-replicating viral vector to achieve immunity. These vaccines do not inject you with the live virus. You cannot get COVID-19 from the COVID-19 vaccines. A visual illustration of what mRNA is from Virus to Spike Protein to mRNA to the mRNA encapsulated by the vesicle to create the vaccine.
What COVID-19 vaccines are available?


There are two mRNA vaccines and two non-replicating viral vector (NRVV) vaccines approved for use in Canada:

 • Pfizer: 2 doses (mRNA)
 • Moderna: 2 doses (mRNA)
 • AstraZeneca: 2 doses (NRVV)
 • Johnson & Johnson: 1 dose (NRVV)
What is the best COVID-19 vaccine for me to get?


The vaccines approved by Health Canada are all safe and effective. The best vaccination you can get is the first vaccine available to you! If you have concerns about the vaccines, talk to your health care provider. It is safe to mix vaccine brands as recommended by public health guidelines. If you receive an mRNA vaccine (Pfizer or Moderna) as your first dose, you can receive either of the mRNA vaccines as your second dose. If you received AstraZeneca as your first dose, you can receive an mRNA vaccine as your second dose or another dose of AstraZeneca.
What can I expect when I go to get my COVID-19 vaccine?


Experiences can differ across vaccine clinics. Below is what you may expect if you are going to a scheduled appointment:

 1. Arriving and checking in with a volunteer
 2. Answering COVID-19-specific screening questions, and providing your health card*
 3. Sitting down with a qualified healthcare worker to receive your vaccine
 4. Waiting for 15 minutes after your vaccination to ensure you feel okay
 5. Going home with a sheet that indicates you have received your dose and what side effects you could expect.
If you have a fear of needles, require translation services or need any other help, call ahead to make those arrangements. If you have a history of fainting, dizziness or allergic reactions to needles, you are not eligible for drive-through vaccination options and should attend a clinic, hospital, pharmacy or pop-up.

*If you do not have a health card, there are clinics available to serve your needs. Typically, these clinics require one piece of ID. You do not need to have a health card to get vaccinated in Ontario. If you need support in finding a vaccination clinic that fits your needs, send us an email at outreach@missinformed.ca .
What are the side effects of the COVID-19 vaccine?


Common side effects from the vaccine may include:

 • Body Pain
 • Redness and swelling around the site of injection
 • Tiredness
 • Headache
 • Muscle pain
 • Chills
 • Fever and nausea
Side effects after your second dose can be more severe than those from your first dose. These side effects are common and temporary. Having no side effects is also normal. Although very rare, severe side effects, including blood clots, heart inflammation, capillary leak syndrome, Guillain Barre Syndrome, or allergic reactions may occur. As of July 5th, 99.9% of vaccinated people have not had any of these severe side effects. Side effects to vaccines are always monitored. If you do develop any severe side effects, call 911 or go to your nearest hospital.

A diagram of the human body and the common side effects associated with the COVID-19 vaccines.

WHY

Why should I get vaccinated against COVID-19?


Once you are vaccinated, you are significantly less likely to get COVID-19. If you do get infected, you are less likely to experience severe side effects, need hospitalization or die from the virus. Even if you have had COVID-19, it is a good idea to get vaccinated as it provides a strong boost of protection. It is important to get vaccinated to prevent the virus from replicating and mutating into variants that can become resistant to the current vaccines. The virus can only mutate in infected people. If people are fully vaccinated, the virus will not have the chance to mutate and create more variants. Our best protection against the COVID-19 virus is to get vaccinated.
Why should I get a second dose?


If you received Pfizer, Moderna or AstraZeneca as your first dose, you need a second dose to be fully vaccinated. Being fully vaccinated offers you the greatest protection against COVID-19. You will be partially protected 2 weeks after your first dose, but your second dose will provide more effective, longer-term protection from all existing variants.
Why is herd immunity important?


Herd immunity happens when most people are immune to a specific disease, making that disease less likely to spread. Herd immunity helps protect those who cannot get vaccinated, such as newborns, from contracting the virus. Vaccination is critical towards reaching a point of herd immunity. Measles, mumps, polio, and chickenpox are infectious diseases that used to be very common. With the help of vaccines, we have reached herd immunity for each of these infectious diseases. Now, these diseases are very rare in countries with high vaccination rates. To achieve herd immunity against COVID-19, we need every eligible person to get vaccinated. The sooner we get fully vaccinated, the quicker life will return to normal.

How

JAK działają szczepionki mRNA przeciw COVID-19?


W Kanadzie najbardziej dostępne są szczepionki firmy Pfizer i Moderna. Te szczepionki wykorzystują mRNA, aby nauczyć organizm ochrony przed COVID-19. mRNA to cząsteczka, która dostarcza komórkom instrukcji, jak budować białka. Szczepionka mRNA dostarcza komórkom instrukcji, jak budować specyficzne białko kolca występujące w wirusie COVID-19. Po wytworzeniu białka kolca, organizm rozkłada instrukcje mRNA i usuwa je. Białka kolca pobudzają układ odpornościowy do wytwarzania przeciwciał. Jeśli białka kolca pojawią się ponownie, przeciwciała rozpoznają je i zniszczą, zapobiegając zarażeniu COVID­19 lub łagodząc objawy spowodowane zarażeniem COVID-19. Druga dawka jest potrzebna, aby przypomnieć organizmowi o białku kolca i wytworzyć więcej przeciwciał, które zapewnią pełniejszą ochronę przed wirusem.
JAK stwierdzono, że szczepionka COVID-19 jest skuteczna i bezpieczna?


Szczepionki przeciw COVID-19 podlegały tym samym procesom kontroli i zatwierdzania, co inne leki i szczepionki zatwierdzone w Kanadzie. Taki proces kontroli ma zapewnić, przed podaniem szczepionek społeczeństwu, że są one bezpieczne i skuteczne. Poniżej przedstawiono fazy, jakie przeszła każda ze szczepionek przeciw COVID-19, aby mogła zostać zatwierdzona:

 1. Eksploracyjna: Szczepionka została opracowana przy użyciu istniejącej technologii, która została opracowana do leczenia chorób wywołanych innymi podobnymi wirusami.
 2. Przedkliniczna: Szczepionka została przetestowana na komórkach i zwierzętach, aby zebrać wstępne informacje o tym, czy przejście do stosowania u ludzi jest bezpieczne i skuteczne.
 3. Badania kliniczne: W badaniach tych porównywano grupy osób zaszczepionych i nieszczepionych, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące skuteczności* i bezpieczeństwa szczepionki.
 4. Faza I: Szczepionkę przebadano w małych grupach (dziesiątki osób), aby ustalić bezpieczny poziom dawki, działania niepożądane i sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa.
 5. Faza II: Szczepionka została przebadana w większych grupach (setki osób), aby ustalić jej skuteczność, optymalną dawkę i potwierdzić, czy jest bezpieczna.
 6. Faza III: Szczepionkę przebadano w jeszcze większych grupach (tysiące osób), aby ustalić jej skuteczność* w zapobieganiu chorobie i zidentyfikować inne działania niepożądane.
 7. Zatwierdzenie do stosowania: Po uzyskaniu dobrze udokumentowanych danych ze wszystkich badań wysłano wniosek do Health Canada w celu uzyskania niezależnej oceny. Oddzielna grupa ekspertów ds. zdrowia dokonała przeglądu wszystkich badań klinicznych, aby sprawdzić, czy zastosowano właściwe metody i prawidłowo zgłaszano dane. Jest to najwyższy standard oceny wymagany do zatwierdzenia szczepionki, która ma być podana ogółowi społeczeństwa.
 8. Dalsze monitorowanie (Faza IV): Health Canada regularnie monitoruje informacje o zatwierdzonych szczepionkach. Ten etap obejmuje monitorowanie bezpieczeństwa, badanie skuteczności szczepionki w określonych podgrupach oraz badanie czasu utrzymywania się odporności.
Podczas gdy badania kliniczne i procedury wydawania pozwoleń na wprowadzenie do obrotu mogą trwać latami, szczepionki przeciw COVID-19 zostały opracowane dzięki zapewnieniu ogromnych środków finansowych i wspólnym wysiłkom wielu organizacji zarządzających i badawczych. Dzięki zbiorowemu wysiłkowi cały świat był w stanie w krótkim czasie zatwierdzić bezpieczne i skuteczne szczepionki.
*Skuteczność (ang. efficacy) to stopień, w jakim szczepionka zapobiega chorobie w idealnych i kontrolowanych warunkach, takich jak badanie kliniczne. Efektywność (ang. effectiveness) odnosi się do działania szczepionki w rzeczywistych warunkach.
ILE kosztują szczepionki przeciw COVID-19?


Wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 są w Kanadzie BEZPŁATNE dla wszystkich osób, nawet tych, które nie mają karty ubezpieczenia zdrowotnego lub obywatelstwa/statusu imigracyjnego uprawniającego do stałego pobytu. Kliknij zakładkę GDZIE, aby znaleźć przychodnię w swojej okolicy.
JAK można dowiedzieć się, kto kwalifikuje się do szczepienia przeciw COVID-19?


W Ontario do szczepienia kwalifikują się osoby, które skończyły co najmniej 12 lat. Niektóre przychodnie wymagają okazania przed szczepieniem karty ubezpieczenia zdrowotnego z Ontario, jest jednak wiele tymczasowych punktów szczepień, które nie wymagają takiej karty. Chętnie pomożemy osobom szukającym przychodni, w której będą mogły bez problemu się zaszczepić (np. bez nadzoru kamer, bez konieczności okazania dokumentu tożsamości, bez konieczności umawiania wizyty)! Prosimy o wysłanie wiadomości na adres outreach@missinformed.ca, a jeden z członków naszego zespołu z chęcią pomoże znaleźć taką przychodnię w danej okolicy.
Jak można się dowiedzieć, czy szczepionka przeciw COVID-19 została przetestowana na osobach podobnych do mnie?


W celu opracowania szczepionki bezpiecznej i skutecznej dla różnych populacji należy zadbać o to, aby w badaniach nad szczepionkami uczestniczyły grupy reprezentujące różne rasy i pochodzące z mniejszości etnicznych. Producentami dwóch głównych szczepionek stosowanych w Kanadzie są firmy Pfizer i Moderna. Obaj producenci przeprowadzili duże badania swoich szczepionek; poniżej przedstawiono dane demograficzne z tych badań. Wszyscy uczestnicy tych badań wyrazili świadomą zgodę na otrzymanie szczepionki przeciw COVID-19 lub placebo (wstrzyknięcie bez podania szczepionki). To, czy ktoś otrzymał szczepionkę lub placebo, było procesem losowym i ani uczestnik, ani badacz nie wiedzieli, jaki zastrzyk mogli otrzymać.
Oprócz uczestników tych badań zaszczepiono miliony osób mieszkających w Kanadzie. Jest wysoce prawdopodobne, że wiele osób z Twojej społeczności zostało już zaszczepionych! Warto spróbować porozmawiać z osobami zaszczepionymi ze swojej społeczności i poznać ich doświadczenia.
JAK dużo osób zostało zaszczepionych?


67% osób mieszkających w Ontario jest w pełni zaszczepionych.
JAK mogą zaszczepić się osoby, które nie mogą zwolnić się z pracy?


Osoby mieszkające w Ontario mają prawo do wzięcia urlopu w nagłym wypadku ze względu na chorobę zakaźną w celu zaszczepienia się. Pracodawcy muszą zapewnić uprawnionym pracownikom do trzech dni płatnego urlopu z określonych powodów związanych z COVID-19. Obejmuje to wzięcie wolnego w celu otrzymania szczepionki oraz w sytuacji, gdy wystąpią dowolne działania niepożądane szczepionki. Pracodawcy nie mogą zwolnić pracownika za wzięcie urlopu w celu zaszczepienia się lub odpoczynku w domu ze względu na działania niepożądane szczepionki. Świadczenie pracownicze (Worker Income Benefit) wypłacane w Ontario ze względu na COVID-19 będzie obowiązywało do 25 września 2021 r. Więcej informacji o świadczeniu pracowniczym wypłacanym w Ontario ze względu na COVID-19 można znaleźć tutaj:

 

GDZIE 

GDZIE można się zaszczepić przeciw COVID-19? 

W Ontario jest wiele miejsc, w których można się zaszczepić. Są to między innymi apteki, gabinety lekarskie, szpitale i tymczasowe punkty szczepień. Osoby potrzebujące pomocy w znalezieniu przychodni wykonującej szczepienia, która odpowiada ich potrzebom, powinny wysłać do nas wiadomość e-mail na adres outreach@missinformed.ca.

Znajdź najbliższy punkt szczepień i zaszczep się.

 

Umów się na szczepienie korzystając z poniższego linku

 

CZĘSTE
PYTANIA

Is it safe to mix vaccines?


It is safe to mix the COVID-19 vaccines. Mixing vaccines is not a new idea. It has been done in the past with Ebola, flu shots, and hepatitis vaccines. 

 

Mixing Astrazeneca with mRNA

New evidence suggests mixing AstraZeneca with an mRNA vaccine (Pfizer, Moderna) is highly effective and safe. There is also no known risk of blood clots with the Pfizer or Moderna vaccines. If you got Astrazeneca as your first dose, it is recommended you get either Pfizer or Moderna as your second dose. However, you can also get a second dose of Astrazeneca if you had no severe issues with your first dose. Once you have two doses, you are fully vaccinated and have the greatest protection against COVID-19.

 

Mixing mRNA with mRNA

The mRNA vaccines (Pfizer, Moderna) can also be mixed because they are so similar. Vaccines from different companies can be mixed when they:

 1. Have the same purpose

 2. Are used in the same populations

 3. Work in the same way

 4. Are equally safe

 5. Are equally effective

Looking at all these characteristics, the Pfizer and Moderna vaccines are pretty much the same. This means that if you got Pfizer as your first shot, you can get Moderna as your second. If you got Moderna first, you can get Pfizer second.

The most important thing is to get the first vaccine available to you!